Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaethau llyfrgell

Bydd gan aelodau Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot fynediad at lawer o adnoddau.

Darganfyddwch sut i ymuno â llyfrgell

Beth alla i ei fenthyca?

  • llyfrau
  • DVD
  • cerddoriaeth
  • gair llafar

Wifi

Mae ein holl lyfrgelloedd yn cynnig Wi-Fi am ddim. Ar gael i aelodau llyfrgell Castell-nedd Port Talbot yn ystod oriau agor.

Mewngofnodwch ar eich dyfais (ar gael yn y llyfrgell), yna nodwch rif eich cerdyn llyfrgell a PIN.

Mae mynediad i Wi-Fi y llyfrgell yn cael ei reoli'n ddiogel drwy'r rhwydwaith llyfrgelloedd cyhoeddus.

Argraffu, sganio a chopïo

Bydd eich cerdyn llyfrgell yn rhoi mynediad i chi i argraffu, sganio a chopïo Wi-Fi.

Dilynwch y camau isod:

  1. Gwnewch yn siŵr bod y ddogfen rydych chi am ei hargraffu yn cael ei lawrlwytho ar eich dyfais.
  2. Mewngofnodi gyda rhif eich cerdyn llyfrgell a pin
  3. Dewiswch Argraffu dogfen
  4. Darllenwch y wybodaeth ar y dudalen Argraffu Uwchlwytho a chliciwch ar Dechrau Arni
  5. Cliciwch Ychwanegu ffeil +. Gallwch uwchlwytho 5 ffeil ar unwaith
  6. Pan fyddwch wedi gorffen dewis eich ffeiliau cliciwch Cyflwyno
  7. Rhowch rif eich cerdyn llyfrgell i'r aelod o staff a chasglwch eich printiau.

Cyfeirio a hanes teulu

Chwiliwch biliynau o gofnodion a darganfyddwch stori eich teulu gydag Ancestry Library Edition.

  • dechreuwch chwilio biliynau o gofnodion a darganfyddwch stori eich teulu
  • 820 miliwn o gofnodion hanes teulu y DU y gellir eu chwilio
  • cyfrifiadau Cymru, Lloegr a'r Alban o 1841 i 1901
  • cofnodion Genedigaethau, Priodasau a Marwolaethau Cymru a Lloegr rhwng 1837 a 2005

Dim ond ar gyfrifiadur personol y llyfrgell y gallwch chi gael mynediad i Ancestry Library Edition.

Mewngofnodi gyda rhif eich cerdyn a chod pin, yna cliciwch y ddolen achau.

Casgliadau cyfeirio a hanes lleol

Mae gan lyfrgelloedd Castell-nedd a Phort Talbot gasgliadau cyfeirio helaeth ar gyfer amrywiaeth eang o:

  • llyfrau
  • papurau newydd
  • cylchgronau
  • lyffrau hanes lleol
  • mapiau arolwg ordnans cyfredol a hanesyddol        
  • papurau newydd lleol
  • mwy na 2000 o ffotograffau
  • cofnodion y cyfrifiad
  • cofrestrau etholiadol
  • cofnodion y cyngor

Yn llyfrgell Castell-nedd gallwch drefnu sesiwn cyflwyno achyddiaeth un i un gyda’r staff sy’n cynnwys:

  • cyflwyniad i'r holl adnoddau sydd ar gael yn y llyfrgell
  • tiwtorial ar-lein ar gyfer Ancestry Library Edition
  • cyfarfodydd hanes lleol misol yn agored i bawb

Mae Llyfrgell Port Talbot yn cefnogi ymchwil hanes teulu a hanes lleol mewn sawl ffordd:

  • trefnu sesiynau ymchwil hanes teulu misol gydag Archifau Gorllewin Morgannwg
  • cyfarfodydd hanes lleol misol yn agored i bawb
  • mynediad i Microffilm a Microfiche

Am fwy o wybodaeth am hanes teulu a hanes lleol, cysylltwch â:

Llyfrgell Castell-nedd
(01639) 640 138 (01639) 640 138 voice +441639640138
Llyfrgell Port Talbot
(01639) 763 490 (01639) 763 490 voice +441639763490