Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaethau a thaliadau

Gallwch fenthyg a dychwelyd llyfrau yn unrhyw un o'n llyfrgelloedd yng Nghastell-nedd Port Talbot. Nid oes rhaid i chi eu dychwelyd i'r llyfrgell lle gwnaethoch eu benthyca oddi wrthynt.

Benthyca hyd at 10 llyfr am dair wythnos ar y tro.

* Mae cyfleusterau sydd wedi'u marcio â seren ar gael mewn llyfrgelloedd penodol yn unig. Gofynnwch i staff y llyfrgell am fanylion.

Amlgyfrwng

Fformat Tâl Cyfnod Benthyciad
Llyfrau (10) Yn rhad ac am ddim 3 wythnos
gair llafar (3)

Teitlau oedolion 80c

Teitlau plant Am ddim

Nam ar y golwg Am ddim

3 wythnos
*DVDs (3)

12A+ £2.00

Plant £1.00

1 wythnos
*Set bocs DVD £4.00 2 wythnos
Crynoddisg (3) 80c yr eitem 3 wythnos

 

Nid yw Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot bellach yn gofyn am ddirwyon ar lyfrau hwyr. Ein prif bwrpas fel gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus yw darparu mynediad i lyfrau llyfrgell i bawb. Mae hyn yn sicrhau mynediad cyfartal i bawb.

Mewngofnodwch i'ch cyfrif gyda'ch cerdyn llyfrgell a'ch rhif pin i wirio'r dyddiad dyledus presennol ac adnewyddu eich llyfr.

Neu ffoniwch eich llyfrgell leol am fwy o wybodaeth.

 

Argraffu, sganio a chopïo

Fformat Tâl Cyfnod Benthyciad
Argraffu lliw A4 80c 1
Argraffu du a gwyn

A4 18c

A3 30c

1
*Llungopïo lliw

A4 80c

A3 £1.20

1
Llungopïo du a gwyn

A4 18c

A3 30c

1
Argraffydd darllenwyr 40c 1
* Lamineiddio

A4 £1.30

A3 £2.00

1

 

Adnoddau eraill

Fformat Disgrifiad Tâl
Archebion

Stoc yn llyfrgelloedd CNPT

Plant

Free


Free

*Hanes lleol

Fesul hanner awr

£6.50
Tocyn amnewid

Oedolyn

Plentyn

£1.00

50c

Lle arddangos I'w drafod gyda'r arddangoswr  
* Llogi ystafell Yr awr £12.00