Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaeth Llyfrgell ac Adnoddau Addysg

Rydym yn uned adnoddau ysgol draws-sirol wedi’i lleoli yn Llansawel.

Mae Reprograffeg yn uned addysg arbenigol sy'n datblygu ystod o gynhyrchion proffesiynol o ansawdd uchel ar gyfer Addysg.

Gyda thua 150,000 o lyfrau, 1000 o eitemau amgueddfa a 5000 o adnoddau Clyweledol i'w benthyca, mae'r adran lyfrau yn cynnig casgliad cynhwysfawr o adnoddau sy'n seiliedig ar y cwricwlwm.

Mae'r staff ar gael i archwilio, golygu, dosbarthu a threfnu stoc mewn llyfrgelloedd neu ystafelloedd dosbarth ysgolion sy'n tanysgrifio.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Addysg, Dysgu ac Adnoddau