Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Argraffu Wi-Fi

Argraffu Wi-Fi

Mewngofnodwch i'ch cyfrif a lanlwythwch y ffeiliau.

Ddim yn aelod o'r llyfrgell?

Cofrestrwch ar-lein i ddod yn aelod o'r llyfrgell, byddwch yn derbyn rhif cerdyn llyfrgell a rhif pin ar unwaith.

Dewch â ddogfen ID pan fyddwch yn ymweld â'ch llyfrgell leol.

Bydd aelod o staff yn gallu rhoi cerdyn llyfrgell i chi a fydd yn rhoi mynediad i argraffu Wifi i chi, dilynwch y camau isaf.

Sut i ddefnyddio Argraffu Wi-Fi

  1. gwnewch yn siŵr bod y ddogfen rydych chi am ei hargraffu yn cael ei lawrlwytho i'ch dyfais
  2. mewngofnodwch gyda rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch pin
  3. dewiswch print a document
  4. darllenwch y wybodaeth ar y dudalen print upload a chliciwch ar get started
  5. cliciwch ar add a file+ gallwch lanlwytho 5 ffeil ar y tro
  6. ar ol dewis eich ffeiliau cliciwch submit
  7. rhowch rif eich cerdyn llyfrgell i aelod o staff a chasglwch eich printiau

Ffïoedd

Fformat Tâl Cyfnod Benthyciad
Argraffu lliw

A4 80c

A3 £1.20

1
Argraffu du a gwyn

A4 18c

A3 30c

1