Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaeth llyfrgell gartref

Ddim yn gallu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Llyfrgell gartref

 • mae'r Gwasanaeth Llyfrgell Gartref yn rhad ac am ddim
 • rydym yn cefnogi pobl o bob oed sy'n cael anhawster i gael mynediad i'r llyfrgell
 • staff ymroddedig a hyfforddedig
 • delio â pherson enwebedig o'ch dewis
 • nid ydym yn cynnal unrhyw asesiadau o'ch iechyd na'ch cyflyrau meddygol presennol
 • mae unrhyw wybodaeth bersonol yn gwbl gyfrinachol
 • cyfeirio eich hun neu ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu weithiwr proffesiynol fel gweithiwr cymdeithasol eich cyfeirio
 • gallwch atgyfeirio rhywun arall os ydych yn credu y byddai'n elwa o'r gwasanaeth

Gwasanaethau a ddarparwn

 • ymweliadau rheolaidd am ddim (bob 6 wythnos fel arfer)
 • benthyciadau llyfrgell a ddarperir yn uniongyrchol i'ch cartref
 • archebion am ddim
 • cyfnod benthyca hirach
 • newid eich dewisiadau ar unrhyw adeg
 • dim ffioedd neu ddirwyon
 • gwasanaeth ledled y sir i holl drigolion CNPT

Eitemau sydd ar gael

 • detholiad eang o lyfrau ffuglen a ffeithiol i oedolion mewn print arferol a bras
 • llyfrau sain ar ffurf casét, CD ac MP3
 • benthyg offer sain drwy Gronfa Di-wifr Prydain i'r Deillion (prawf cymhwysedd)
 • mynediad i e-lyfrau
 • Cymraeg

Gweler ffioedd gwasanaethau llyfrgell i weld beth sydd ar gael

Ar ôl i chi ymuno

Ar ôl i chi ymuno â'r gwasanaeth byddwn yn:

 • cadarnhau dyddiad ac amser amcangyfrifedig eich dosbarthiad cyntaf
 • esbonio sut mae'r gwasanaeth yn gweithredu
 • rhoi gwybod pa mor aml y byddwn yn ymweld â'ch cartref

Sut i wneud cais

Gallwch gysylltu â'r gwasanaeth gan ddefnyddio'r manylion isod:

Cyfarwyddiadau i SA11 2BQ
Pencadlys Llyfrgell CNPT
Ysgol Ynysmaerdy Ffordd Castell-nedd Llansawel SA11 2BQ pref
(01639) 899829 (01639) 899829 voice +441639899829