Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Eich llyfrgell ddigidol

eLyfrau ac e-lyfrau llafar o BorrowBox

Gyda BorrowBox, eich llyfrgell mewn un ap, mae ein gweledigaeth bellach yn realiti.

Benthyg eLyfrau a Llyfrau Llafar am ddim o'ch llyfrgell gan ddefnyddio ein ap BorrowBox.

e-lyfrau sain o uLibrary

Benthycwch eLyfrau Llafar am ddim o'ch llyfrgell gan ddefnyddio ein ap uLibrary

e-Gylchgronau o Libby

Libby yw'r ap darllen llyfrgell newydd gan OverDrive, sy'n cael ei garu gan filiynau o ddarllenwyr ledled y byd!

Gallwch fenthyg eLyfrau, e-gylchgronau a mwy o'ch llyfrgell leol am ddim

Argraffiad Llyfrgell Achau

Mae Argraffiad Llyfrgell Achau yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio mewn unrhyw Lyfrgell CNPT. Mewngofnodwch gyda'ch rhif cerdyn a'ch cod pin, ac yna cliciwch ar y ddolen achau.

Prawf Theori Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad ar-lein hynod realistig o brofion theori gyrru’r DU. Mae'n cynnwys yr holl gwestiynau prawf swyddogol sydd wedi'u trwyddedu gan y DVSA, y bobl sy'n gosod y profion.

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot, gallwch fewngofnodi drwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau ar-lein yn rhad ac am ddim. I gael mynediad at y rhain o bell, defnyddiwch eich tocyn darllen Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mynediad i Ymchwil

Mynediad am ddim i gylchgronau academaidd ar-lein o gyfrifiadur personol yn un o'n llyfrgelloedd.

Gwybodaeth fanwl am bynciau gan gynnwys:

  • celf
  • pensaernïaeth
  • busnes
  • peirianneg
  • hanes
  • ieithoedd
  • gwleidyddiaeth
  • athroniaeth
  • mathemateg
  • gwyddoniaeth

Pwy Arall sy'n Ysgrifennu Fel?

Ydych chi eisiau rhoi cynnig ar awdur gwahanol? Ddim yn siŵr lle i ddechrau? Defnyddio Pwy arall sy'n ysgrifennu fel ...? a fydd yn argymell awduron yn seiliedig ar bwy awdur rydych chi'n hoffi darllen.

Os ydych chi’n aelod o lyfrgell yng Nghymru, mewngofnodwch drwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Pwy Arall sy’n Ysgrifennu Fel.

Pwy Nesaf?

Gellir defnyddio'r adnodd hwn i arwain plant sydd eisoes wedi mwynhau straeon gan un awdur i ddod o hyd i eraill sy'n ysgrifennu mewn ffordd debyg.

Os ydych chi’n aelod o lyfrgell yng Nghymru, mewngofnodwch drwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell ar dudalen mewngofnodi Pwy Nesaf?