Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaeth llyfrgell gartref a theithiol

Methu ymweld â'ch llyfrgell leol? Gadewch i ni ddod â'r llyfrgell atoch chi.

Mae ein gwasanaeth Llyfrgell Deithiol a Llyfrgell Gartref yn helpu'r rheini, am ba bynnag reswm, nad ydynt yn gallu ymweld â'r llyfrgell.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth am ddim i  gartrefi preswyl a gofal yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 

Gwasanaeth llyfrgell gartref

Darparu amrywiaeth eang o eitemau llyfrgell i bobl nad ydynt yn gallu ymweld â llyfrgell neu sy'n cael anhawster ymweld ag un.

Gwasanaeth llyfrgell deithiol

Ymweld â chymunedau yng Nghastell-nedd Port Talbot lle nad oes ganddynt lyfrgell leol.

Residential and care homes

Providing a library service to residents in residential and care homes