Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Reading groups

Wedi gwirioni ar lyfrau

Ydych chi'n hoffi rhoi cynnig ar rywbeth newydd a darganfod awduron newydd? Os mai 'ydw' yw'r ateb, yna efallai mai'r grŵp darllen yw'r lle i ddechrau.

Mae grwpiau darllen yn ffordd wych i:

  • rhowch gynnig ar amrywiaeth o lyfrau ac awduron gwahanol
  • rhannu eich profiadau darllen gyda darllenwyr eraill

Mae'n bosibl y bydd eich hoff awdur nesaf ar fin cael ei ddarganfod.

Chwilio am Grŵp Darllen?

Ar hyn o bryd mae 8 grŵp darllen sy'n cyfarfod mewn llyfrgell yng Nghastell-nedd Port Talbot ac yn cael eu rhedeg yn uniongyrchol. Mae'r rhain yn:

Yn ogystal, mae 3 llyfrgell gymunedol yn cynnal grwpiau darllen. Mae'r rhain yn:

Manteision

  • 8 grŵp preifat o amgylch y sir sy'n defnyddio wedi gwirioni ar lyfrau
  • dau grŵp Cymraeg
  • darparu llyfrau mewn setiau o 12 i grwpiau ar draws Castell-nedd Port Talbot
  • 200+ o deitlau i ddewis ohonynt
  • casgliad ar gyfer clybiau darllen i ddarllenwyr iau 7-14
  • casgliadau ar gyfer darllenwyr Cymraeg

Cyswllt

I gael rhagor o fanylion am y grŵp a sut i ymuno, cysylltwch â'ch llyfrgell leol.

I gael gwybodaeth am bob grŵp cysylltwch â:

Paul Doyle
Swyddog Datblygu Llythrennedd a Llyfrgell pref
(01639) 899829 (01639) 899829 voice +441639899829