Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Plant, pobl ifanc a ysgolion

Rydym yma i helpu plant a phobl ifanc gyda'u darllen a'u dysgu.

Ymunwch ar-lein

Dod yn aelod o lyfrgelloedd CNPT i gael mynediad at adnoddau dysgu a datblygiadau amrywiol.

Babanod a phlant bach

Adnoddau i blant 0-3 oed i helpu gyda dysgu a datblygiad cynnar.

Pobl ifanc ac oedolion ifanc

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig canolbwynt ardderchog i bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc astudio a manteisio ar fynediad i'r rhyngrwyd ac adnoddau digidol am ddim.

Llyfrgell Teganau

Mae'r llyfrgell deganau yn rhoi benthyg teganau am ddim i blant ar gyfer chwarae a datblygiad ysgogol.

Clwb archeolegwyr ifanc

Mae'r clwb yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddarganfod sut y gall archaeoleg ein helpu i ddysgu am ein hynafiaid.