Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cael gwared ar glymog Siapan

Beth yw Clymog Siapan?

Mae Clymog Siapan yn blanhigyn ymledol sy'n anodd iawn ei rheoli.

Fe'i canfyddir yn aml ochr yn ochr â ffyrdd, rheilffyrdd a chyrsiau dŵr ac mae'n ffurfio cytrefi trwchus, a all dyrnu rhywogaethau planhigion eraill, gan effeithio ar fioamrywiaeth.

Nid yw torri yn addas fel dull rheoli ac yn debygol o arwain at ledaeniad pellach o'r planhigyn

Sut y gallwn ni helpu

Rydym yn cynnig gwasanaeth triniaeth ar gyfer tirfeddianwyr er mwyn helpu i reoli lledaeniad y Clymog Siapan. 

Mae'r prisiau yn amrywio yn dibynnu ar faint yr ardal i gael eu trin. Gwiriwch ein prisiau am fwy o wybodaeth.

Gwasanaethau nad ydym yn eu cynnig

Nid ydym:

  • Cynorthwyo i ddarganfod pwy sy'n berchen ar dir lle y mae Clymog Siapan yn achosi pryder
  • Gorfodi'r ddeddfwriaeth sydd ar hyn o bryd mewn perthynas â Chlymog Siapan
  • Ymchwilio i anghydfodau â pherchnogion tir cyfagos ynglŷn â lledaeniad Clymog Siapan.
  • Gwarantau Yswiriant â Chymorth

Mae fwy o wybodaeth am atal Clymog Siapan rhag lledaenu ar gael ar wefan Gov.uk.

Cyn i chi ofyn am ddyfynbris, darllenwch ein cwestiynau mwyaf poblogaidd.