Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tâl hysbysiad gorfodi Deddf Tai 2004

Gallwch dalu am hysbysiad gorfodi ar-lein.

Ar ôl i chi dalu byddwn yn:

  • anfon e-bost cydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod
  • cysylltu â chi i drefnu archwiliad o’r eiddo

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen arnoch:

  • eich enw chi
  • cyfeiriad
  • cyfeiriad e-bost
  • cyfeirnod eich Hysbysiad. Gallwch ddod o hyd iddo ar yr hysbysiad gorfodi, neu ar y llythyr eglurhaol a gawsoch
  • cerdyn debyd neu gredyd