Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Archwiliad mewnfudo o annedd

Gallwch dalu am archwiliad mewnfudo o annedd ar-lein.

Ar ôl i chi dalu, byddwn yn:

  • anfon e-bost cydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod
  • cysylltu â chi i drefnu archwiliad o’r eiddo

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen arnoch:

  • eich enw chi
  • cyfeiriad yr eiddo
  • rhif ffôn
  • cerdyn debyd neu gredyd