Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y diweddaraf am dirlithriad Pant-teg, Ystalyfera

Gall preswylwyr yn yr ardal ffonio ein rhif ffôn penodol (01639) 686288 yn ystod oriau gwaith arferol neu e-bost pantteg@npt.gov.uk

Mae pedwar o’r bobl y mae tirlithriadau ym Mhant-teg wedi effeithio ar eu cartrefi wedi colli eu hapeliadau i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl annibynnol (Cymru) yn erbyn cael eu symud o’u heiddo. Gwrthododd y tribiwnlys (panel o dri aelod wedi’i gadeirio gan gyfreithiwr) yr apeliadau’n unfrydol, gan ategu penderfyniad Cyngor Castell-nedd Port Talbot i orfodi Gorchmynion Gwahardd Brys (oherwydd diogelwch) ar gartrefi yn Heol Cyfyng ym mis Awst 2017.

Gweler isod ddolenni i benderfyniadau’r apeliadau:

 

Y diweddaraf am dirlithriad Pant-teg

Y newyddion diweddaraf am dirlithriad Pant-teg

Cyfarfod cyhoeddus Ionawr 29/1/18

Edrychwch ar y wybodaeth isod sy'n ymwneud â'r cyfarfod cyhoeddus ddydd Llun 29 Ionawr 2018

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau am dirlithriad Pant-teg

Adroddiadau Ymgynghorwyr

Gweler Adroddiad Tirlithriad Jacobs (2013) ac Adroddiad Tirlithriad Earth Science Partnership (2016)

Gwybodaeth Draenio a Mapiau

Gweler Adroddiad Tirlithriad Jacobs (2013) ac Adroddiad Tirlithriad Earth Science Partnership (2016)