Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cartrefi gwag

Mae gan berchnogion eiddo gyfrifoldeb i atal tai gwag rhag mynd yn niwsans.

Gall eiddo gwag tymor hir leihau gwerthoedd cartrefi cyfagos a denu:

 • plâu
 • fandaliaeth
 • ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • mynediad heb awdurdod

Rhoi gwybod am eiddo gwag

Gyda'ch manylion cyswllt, gallwch roi gwybod am:

 • gwag
 • diffaith
 • eiddo adfeiliedig

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am eich cwyn ac yn ymchwilio i unrhyw niwsans.

Dod ag eiddo yn ôl i ddefnydd

Er mwyn ailddefnyddio eiddo, gall perchnogion:

 • gwerthu
 • rhentu
 • adnewyddu
 • byw yn yr eiddo

Gallwn ddarparu cyngor a chymorth ariannol i helpu perchnogion gyda hyn.

Sut allwn ni helpu

Ni allwn gymryd camau gorfodi ar bob eiddo gwag.

Os byddwn yn derbyn adroddiad am eiddo gwag, byddwn yn ceisio:

 • adnabod y perchennog
 • rhoi gwybod iddynt am unrhyw faterion a adroddwyd i ni
 • blaenoriaethu camau gorfodi ar eiddo problemus a pherchnogion anghydweithredol

Camau cyfreithiol

Rydym yn barod i gymryd camau cyfreithiol lle mae tystiolaeth o:

 • gwastraff cronedig neu ordyfiant sy'n achosi problemau pla
 • niwsans i breswylwyr cyfagos
 • perygl difrifol o anaf sy'n deillio o gyflwr yr adeilad
 • adeiladau sydd wedi'u hesgeuluso sy'n niweidiol i'r ardal leol