Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Monitro ansawdd aer

Astudiaeth beilot monitro ansawdd aer

Astudiaeth beilot monitro ansawdd aer

Ansawdd aer yn ein hardal

Ansawdd aer yn ein hardal

Strategaeth Ansawdd Aer NPT

Gwybodaeth am y Strategaeth a Siarter Ansawdd Aer

Adroddiadau monitro llygredd

Edrychwch ar yr Adroddiadau Monitro ansawdd aer a llygredd diweddaraf

Ansawdd dŵr ymdrochi

Ansawdd dŵr yn traeth Aberafan

Rheoli llygredd diwydiannol

Rydym yn gyfrifol am reoleiddio rhai gweithgareddau diwydiannol