Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffi trwydded Tai Amlfeddiannaeth

Gallwch dalu ffi trwydded tai amlfeddiannaeth ar-lein.

Ar ôl i chi dalu, byddwn yn:

  • anfon e-bost cydnabyddiaeth o fewn 10 diwrnod
  • cysylltu gyda chi i drafod eich cais

Cyn i chi ddechrau

Bydd angen arnoch:

  • eich enw chi
  • cyfeiriad yr eiddo
  • cyfeiriad e-bost
  • cerdyn debyd neu gredyd