Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cysylltwch Iechyd yr Amgylchedd

Problem gydag eiddo ar rent

Rhoi gwybod am broblem gydag eiddo ar rhent

Niwsans sŵn

Beth i gwneud am problem sŵn

Coronavirus complaint

Submit a complaint related to Covid-19

Eiddo gwag

Rhoi gwybod am bryderon am eiddo gwag

Cwyn hylendid bwyd

Gwneud am Cwyn Hylendid Bwyd

Digwyddiad llygru neu niwsans

Rhoi gwybod am achos o lygredd neu niwsans

Problem cyffredinol am amgylchedd

Rhoi gwybod am fater amgylchedd

Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnach

Ffôn: 01639 686868 
E-bost Iechyd yr Amgylchedd : ehd@npt.gov.uk
E-bost Safonau Masnach: tsd@npt.gov.uk
Facebook: NPT Env Health/Trading Standards
Twitter: @ NPTEHTS

Fel arall, gallwch ddefnyddio'n ffurflen gysylltu ar-lein