Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyllid busnes a grantiau

Tîm Busnes Castell-nedd Port Talbot

Mae ein tîm Datblygu Economaidd yn cynnig Cymorth gyda rhedeg busnes sy'n bodoli eisoes, gan gynnwys:

  • ariannu
  • twf a chyfleoedd busnes
  • cymorth cyflogaeth
  • hyfforddiant

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru ar gael i fusnesau bach a chanolig yng Nghymru gan gynnwys mentrau cymdeithasol, i gael mynediad at y wybodaeth, y cyngor a’r cymorth ariannol sydd eu hangen arnynt i feithrin gwytnwch, arallgyfeirio, datblygu a thyfu eu busnesau.

Cymorth mewn awdurdodau lleol eraill

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig amrywiaeth o gynlluniau cyllid a grantiau i gefnogi busnesau newydd a chwmnïau sy’n masnachu neu’n buddsoddi ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cyngor Sir Caerfyrddin

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio nifer o grantiau i gefnogi busnesau presennol gyda thwf, yn ogystal â chymorth i fusnesau newydd sy'n cychwyn.

Dinas a Sir Abertawe

Mae gwasanaeth cymorth busnes Cyngor Abertawe 'Busnes Abertawe' yn darparu amrywiaeth o ymyriadau a gweithgareddau cymorth busnes ar gyfer cymuned fusnes Abertawe ac unigolion sy’n ystyried dechrau busnes.