Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cefnogaeth i fusnesau newydd

Ydych chi'n meddwl am ddechrau busnes?

Gall ein Tîm Datblygu Economaidd helpu gyda phob agwedd ar ddechrau busnes gan gynnwys:

  • ariannu
  • arweiniad
  • hyfforddiant
  • cyflogaeth a llawer mwy

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn darparu un pwynt cyswllt cyn cychwyn ar gyfer busnesau newydd ac unigolion sy’n ystyried hunangyflogaeth i amrywiaeth eang o wybodaeth, cyngor a chymorth busnes gan y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

Sut i gael mynediad at gefnogaeth

Anfonwch e-bost at selfemployment@businesswales.org neu ffoniwch dîm lleol Busnes Cymru ar: 01656 868500