Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Grantiau ac ariannu

Cyllid ar gyfer busnesau

  • Cefnogaeth i fusnesau - Y cyfan sydd angen i chi wybod am wneud busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot
  • Grant Eiddo Masnachol - Mae ein tîm adfywio yn rheoli nifer o gynlluniau grant eiddo sydd wedi'u hanelu at wella adeiladau busnes mewn ardaloedd masnachol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Cyllid ar gyfer sefydliadau gwirfoddol a vhymunedol

Mae nifer o ffynonellau ar gyfer cyllid a chyngor ar gael ar gyfer y trydydd sector:

  • Grantiau Trydydd Sector - mae cymorth ar gael i fudiadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghastell-nedd Port Talbot.
  • Cyfamod y Lluoedd Arfog - Gwybodaeth i gymuned y lluoedd arfog yng Nghastell-nedd Port Talbot
  • Cronfeydd Budd-dal Cymunedol - Mae'r Uned Datblygu Prosiectau yn helpu i wella mewnfuddsoddi cymorth grant i Gastell-nedd Port Talbot trwy gynorthwyo amrywiaeth o bartneriaid (grwpiau cymunedol, grwpiau gwirfoddol a Chynghorau Cymuned a Thref i enwi ond ychydig) gwneud cais llwyddiannus am arian. Rydym hefyd yn gyfrifol am reoli'r Cronfeydd Budd-dal Cymunedol sy'n gysylltiedig â Chytundebau Cynllunio Adran 106 rhwng Adran Gynllunio NPTBC a chwmnïau ynni sy'n adeiladu ac yn gweithredu ffermydd gwynt, ffermydd solar a dyddodion mwynau yn y Fwrdeistref Sirol. 

Cyllid a chefnogaeth ar gyfer cymorth myfyrwyr a theuluoedd

Dod o hyd i ffynonellau cyllid a chyngor ar gyfer Cymorth Myfyrwyr a Theuluoedd

Cyllid ar gyfer unigolion

Ffynonellau cyllid a chyngor i unigolion:

  • Grant Cyfleusterau Anabl CNPT - Mae'r Gwasanaeth Adnewyddu Tai ac Addasiadau yn darparu Grantiau Cyfleusterau Anabl Gorfodol (DFG) yng Nghastell-nedd Port Talbot
  • Benthyciadau Sector Preifat - Mae'r Gwasanaeth Adnewyddu ac Addasu Tai ar hyn o bryd yn cynnig dau fath o fenthyciadau di-log ar gyfer adfywio eiddo is-safonol ac adfeiliedig
  • Budd-daliadau Hawliau Lles - Darganfyddwch pa fudd-daliadau y gallech fod yn gymwys iddynt.

Cefnogaeth ariannu allanol

Mae grantiau hefyd ar gael drwy'r sefydliadau canlynol: