Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y prosiect

Comisiynodd y Cyngor gynllun rheoli cadwraeth ar gyfer y Parc. Mae'r cynllun hwn yn amlinellu'r angen dybryd am waith adfer a chadwraeth. Mae’r gofeb rhyfel wedi’i hadfer yn hyfryd ond mae llawer mwy i’w wneud:

Bandstand

Mae’r bandstand wedi’i ffensio er diogelwch ymwelwyr â’r parc nes y gellir ei adfer.

Chwaraeon a gemau

Mae meysydd chwaraeon a gemau wedi mynd allan o ddefnydd neu angen buddsoddiad.

Adeiladau

Mae angen atgyweirio a defnyddio adeiladau'r Parc.

Tirwedd

Mae tirwedd y Parc mewn perygl o gael ei golli neu ei wanhau.

Mae angen mwy o arian ar frys i ehangu a pharhau â'r gwaith cadwraeth. Mae cyllid yn ei gwneud yn ofynnol i hyn gael ei gysylltu ag uwchgynllun sydd o fudd i’r gymuned leol a’i:

  • economi
  • iechyd
  • lles

Cymryd rhan

Rydym yn gofyn i chi gymryd rhan a hoffem gael eich barn. Mae angen i ni glywed atebion i gwestiynau fel:

  • Beth ydych chi'n ei garu am y parc?
  • Beth hoffech chi ei newid?
  • Sut ydych chi'n meddwl y gallai'r newidiadau hyn fod o fudd i'r gymuned?

Rydym eisiau clywed gennych ac i'w gwneud yn haws, byddwn yn cysylltu â chi mewn sawl ffordd wahanol. Gan ddechrau gyda Diwrnod Agored.