Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sachau gwyrdd gwastraff gardd

Nid yw sachau gwastraff gardd ar gael i archebu ar hyn o bryd.
Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Darganfyddwch pa eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bag ailgylchu gwastraff gardd. Cesglir y rhain bob pythefnos fel rhan o'ch wythnos las.

Yn cynnwys
  • Gwair, chwyn a dail
  • Blodau - wedi'u u torri a chynnwys basgedi crog a phlanhigion mewn potiau
  • Tociadau llwyni, rhisgl, brigau, canghennau (llai na 5cm o led)
  • Blawd llif a darnau bach o bren
Peidiwch รข chynnwys
  • Pridd, compost, rwbel, pren neu gerrig
  • Chwyn ymledol megis Canclwm Japan, ffromlys chwarennog a'r benfelen
  • Boncyffion coed neu ganghennau trwchus
  • Gwelyau anifeiliaid

Archebu offer ailgylchu