Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Bin ag olwynion/sachau du

Darganfyddwch pa eitemau y gallwch eu rhoi yn eich bin ag olwynion neu fagiau du. Byddwn ni'n casglu 1 bin olwyn (neu 3 bag du os nad oes gennych fin) bob pythefnos fel rhan o'ch wythnos las.

Yn cynnwys
  • Sbwriel cyffredinol o'r cartref na ellir ei ailgylchu
Peidiwch รข chynnwys
  • Unrhyw wastraff y gellir ei ailgylchu
  • Gwastraff busnes
  • Hylifau
  • Pridd neu rwbel
  • Rhannau car neu deiars
  • Ee gwastraff peryglus Asbestos
  • Ee gwastraff clinigol chwistrellau
  • Offer neu fatris trydanol

Archebu bin ag olwynion