Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ystafell Newyddion

Newyddion dan sylw

Cyfres o ddigwyddiadau galw heibio er mwyn ceisio helpu busnesau canol trefi i ffynnu

24 Mai

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal digwyddiadau galw heibio er mwyn rhoi gwybodaeth werthfawr i fusnesau canol trefi am grantiau, cymorth busnes ac adnoddau eraill i'w helpu i ffynnu.

Pob newyddion

Y newyddion diweddaraf

Y Cyngor yn Lansio Cronfa er mwyn Helpu Sefydliadau Cymunedol i Sefydlu Mannau Cynnes

23 Mai

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwahodd sefydliadau cymunedol i wneud cais am grant untro o £1500 er mwyn helpu i sefydlu Mannau Croeso Cynnes ar gyfer trigolion sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi â chostau byw o bosibl neu sydd mewn perygl o deimlo'n ynysig.

Pob newyddion

Cofrestrwch am Newyddion CNPT

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT

Tîm Cyfathrebu Castell-nedd Port Talbot

Cyfryngau Cymdeithasol