Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gorsafoedd pleidleisio & oriau

Gorsafoedd Pleidleisio

Gallwch ddod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio drwy ddefnyddio'r cyfleuster isod:

Sylwer – oherwydd materion ffiniau etholiadol, efallai nad yr orsaf bleidleisio agosaf i’ch côd post fydd yr un lle byddwch yn bwrw’ch pleidlais. Caiff eich gorsaf bleidleisio ei dangos ar eich cerdyn pleidleisio. Os ydych yn ansicr ynghylch pa orsaf bleidleisio y dylech fynd iddi, ffoniwch y Gwasanaethau Etholiadol ar 01639 763330.

Oriau Pleidleisio

Oriau pleidleisio safonol ar gyfer pob Etholiadau a Refferenda yn y Deyrnas Unedig un 07:00-22:00