Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cofrestru i bleidleisio

Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein.

Bydd angen i chi ddarparu eich:

  • cyfeiriad
  • dyddiad geni
  • Rhif Yswiriant Gwladol

Mae’r wybodaeth yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

Os nad ydych wedi cofrestru, ni allwch bleidleisio mewn etholiadau.

Asiantaethau gwirio credyd yn defnyddio’r gofrestr. Os nad ydych wedi cofrestru gallwch gael problem wrth geisio cael:

  • credyd,
  • benthyciadau,
  • cytundebau ffôn,
  • morgais
  • gyfrif banc gan .