Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pryd y cynhelir etholiadau

Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Caiff cynghorwyr eu hethol unwaith bob pum blynedd yn etholiadau'r cyngor. Mae 60 sedd Cyngor Bwrdeistref Sirol ar gyfer 34 o wardiau etholiadol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bydd yr etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol nesa Mai 2027.

Etholiadau Cynghorau Cymuned/Tref

Caiff cynghorwyr eu hethol unwaith bob pum blynedd yn etholiadau'r cyngor. Mae 250 sedd ar gyfer 52 Cymuned/Ward Gymunedol yng Nghastell-nedd Port Talbot. Bydd yr etholiad Cynghorau Cymuned/Tref nesa Mai 2027.

Etholiad Cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig

Fel arfer caiff Aelodau Seneddol eu hethol unwaith bod pedair/pum mlynedd. Y ddwy Etholaeth yn ardal y Fwrdeistref Sirol yw Aberafan a Chastell-nedd.

Etholiadau Senedd

Aelodau'r Senedd yn cael eu hethol unwaith bob pum blynedd. Mae Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am yr etholiadau yn etholaethau Aberafan a Chastell-nedd. Bydd etholwyr hefyd yn pleidleisio dros 4 Aelod Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Gorllewin De Cymru. Bydd etholiad Senedd nesa Mai 2026.

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddau

Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddau yn cael eu hethol unwaith bob pedair blynedd. Mae Castell-nedd Port Talbot yn rhan o Ardal Heddlu De Cymru ar gyfer yr etholiadau hyn. Bydd etholiad Comisiynydd Heddlu a Throseddau nesa 2024.

Is-etholiad

Gall is-etholiad gael ei gynnal ar unrhyw adeg os bydd swydd wag achlysurol yn sgîl, er enghraifft, ymddeoliad aelod etholedig.