Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Etholwyr categori arbennig

Etholwyr tramor

Gwybodaeth am sut i bleidleisio os ydych yn byw dramor.

Etholwyr y lluoedd arfog

Gwybodaeth am sut i bleidleisio fel etholwr yn y lluoedd arfog. 

Gweision y goron

Gwybodaeth am sut i bleidleisio fel gwas y goron. 

Datganiadau o gysylltiad lleol

Dyma'r dudalen we fwyaf priodol sy'n cynnwys y ffurflenni cais perthnasol.

Gan mai tudalen Llywodraeth y DU yw hon nid oes ganddi dudalen Gymraeg. 

Cofrestru dienw

Gwybodaeth am sut i gofrestru i bleidleisio'n ddi-enw