Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canlyniadau etholiadau

Etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2024

Datganiad o Ganlyniadau’r Bleidlais

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Mai 2022

Gweld canlyniadau etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol - Mai 2022

Cyngor Cymuned/Tref - Mai 2022

Gweld canlyniadau etholiad cyngorau cymuned/tref - Mai 2022

Archif hanesyddol canlyniadau etholiadol

Gweld canlyniadau blaenorol etholiad Seneddol y DU, Llywodraeth Cynulliad Cymru a lleol

Etholiadau ardal gwella busnes

Edrychwch ar ganlyniadau etholiad blaenorol yr AGB