Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Adnewyddu eich cerdyn bws

Mae'r ffordd rydych chi'n gwneud cais am eich tocyn bws wedi newid.

Mae’r tocynnau bws yn nawr cael eu uniongyrchol o Tranidiaeth Cymru.

Mae pasys bws ledled Cymru wedi cael eu disodli â Cherdyn Teithio Rhatach ar ei newydd wedd o dan frand Trafnidiaeth Cymru. Mae’r cardiau ar eu newydd wedd yn cynnig yr un manteision a hawliau teithio am ddim a’r hen cardiau blaunorol.

I gael mwy o wybodaeth ac gwneud cais am eich cerdyn bws newydd yn syml, ewch i https://trc.cymru/cerdynteithio

Dim os byddwch yn gofyn am ffurflenni cais papur y byddant ar gael. Ffoniwch 0300 303 4240