Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pobl Ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig canolbwynt ardderchog i bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc astudio, a manteisio ar :

eLyfrau ac e-lyfrau llafar o BorrowBox

Gyda BorrowBox, eich llyfrgell mewn un ap, mae ein gweledigaeth bellach yn realiti.

Benthyg eLyfrau a Llyfrau Llafar am ddim o'ch llyfrgell gan ddefnyddio ein ap BorrowBox.

ePapurau newydd gan ddarllenydd y wasg

Cael mynediad at fwy na 7,000 o'r cyhoeddiadau gorau o bob cwr o'r byd

e-Gylchgronau o Libby

Libby yw'r ap darllen llyfrgell newydd gan OverDrive, sy'n cael ei garu gan filiynau o ddarllenwyr ledled y byd!

Gallwch fenthyg eLyfrau, e-gylchgronau a mwy o'ch llyfrgell leol am ddim

Argraffiad Llyfrgell Achau

Mae Argraffiad Llyfrgell Achau yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio mewn unrhyw Lyfrgell CNPT. Mewngofnodwch gyda'ch rhif cerdyn a'ch cod pin, ac yna cliciwch ar y ddolen achau.

Prawf Theori Pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad ar-lein hynod realistig o brofion theori gyrru’r DU. Mae'n cynnwys yr holl gwestiynau prawf swyddogol sydd wedi'u trwyddedu gan y DVSA, y bobl sy'n gosod y profion.

Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot, gallwch fewngofnodi drwy ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau ar-lein yn rhad ac am ddim. I gael mynediad at y rhain o bell, defnyddiwch eich tocyn darllen Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mynediad i Ymchwil

Mynediad am ddim i gylchgronau academaidd ar-lein o gyfrifiadur personol yn un o'n llyfrgelloedd.

Gwybodaeth fanwl am bynciau gan gynnwys:

  • celf
  • pensaern├»aeth
  • busnes
  • peirianneg
  • hanes
  • ieithoedd
  • gwleidyddiaeth
  • athroniaeth
  • mathemateg
  • gwyddoniaeth