Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Clwb Archeolegwyr Ifanc

Mae Clwb Archeolegwyr Ifanc CNPT  wedi'i leoli yn Llyfrgell Castell-nedd ac mae'n agored i bawb 8–16 oed.

Mae'r clwb yn cyfarfod â rhwydwaith Cyngor Archaeoleg Prydain unwaith y mis, fel arfer ar yr ail ddydd Sadwrn, rhwng 1pm a 3pm.

Mae'r sesiynau'n rhad ac am ddim i aelodau ond mae angen trefnu lle ymlaen llaw.

Yr hyn a wnawn

Mae’r clwb yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddarganfod sut y gall archaeoleg ein helpu i ddysgu am ein cyndeidiau trwy:

 • ymweld â safleoedd ac adeiladau hanesyddol lleol
 • archwilio arteffactau go iawn
 • ymchwilio archaeoleg gydag arbenigwyr
 • darganfod sut y cafodd pethau eu gwneud drwy weithgareddau crefft arbrofol
 • defnyddio technoleg fodern i ail-greu'r gorffennol

Mae'r sesiynau blaenorol wedi cynnwys:

 • taith dywys o amgylch siambr gladdu Parc le Breos
 • ogof dwll cath cyn-hanesyddol
 • naddu fflint a cherfio cyrn carw gydag archeolegydd arbrofol
 • technegau cofnodi archaeoleg tirwedd
 • gwaith cloddio ymarferol mewn safle treftadaeth leol
 • ymweliadau gan Amgueddfa Archaeoleg Llundain

Manteision

Mae’r clwb yn darparu cyfleoedd i ddarpar archaeolegwyr i:

 • cwrdd ag archeolegwyr go iawn
 • dysgu sgiliau newydd
 • gwneud ffrindiau newydd
 • mwynhau gweithgareddau amrywiol
 • datblygu hyder
 • dysgu mwy am eu hynafiaid
 • ymgysylltu â'u hardal leol

Os hoffech chi ymwneud ag CAI CNPT, dod yn aelod neu ddarganfod mwy am y clwb, cysylltwch â:

Clwb Archeolegwyr Ifanc CNPT