Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Llyfrgell Teganau

Mae'r llyfrgell deganau yn rhoi benthyg teganau am ddim i blant ar gyfer chwarae a datblygiad ysgogol.

Mae’r gwasanaeth ar gael i:

  • darparwyr gofal plant cofrestredig ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
  • grwpiau chwarae (Cymraeg a Saesneg)
  • grwpiau rhieni a phlant bach
  • clybiau ar ôl ysgol
  • Gofalwyr Plant a Gofalwyr Maeth
  • asiantaethau partner ac ysgolion drwy ELRS

Sut ydw i'n ymuno?

Rhaid llenwi ffurflen aelodaeth a'i dychwelyd i'r llyfrgell deganau cyn y gellir benthyg teganau.

Yna gall aelodau ymweld â'r llyfrgell deganau i ddewis a benthyg teganau.

I drefnu apwyntiad, cysylltwch â:

Claire Lloyd
(01639) 763137 (01639) 763137 voice +441639763137

Beth alla i ei fenthyg?

Pwy all fenthyca? Maint
Grwpiau chwarae 4
Grwpiau rhieni a phlant bach 4
Clybiau ar ôl ysgol 4
Gwarchodwyr plant 2
Gofalwyr Maeth 2

Lle mae'r llyfrgell deganau?

Cyfarwyddiadau i SA11 2AQ
Pencadlys y Llyfrgell
Heol Castell-nedd Llansawel Castell-nedd Port Talbot SA11 2AQ pref
(01639) 763137 (01639) 763137 voice +441639763137

Oriau agor

Dydd Bore Prynhawn
Dydd Llun Ar gau Ar gau
Dydd Mawrth 09.00 - 12.00 1.00 - 4.00
Dydd Mercher 09.00 - 12.00 1.00 - 4.00
Dydd Iau Ar gau Ar gau
Dydd Gwener Ar gau Ar gau
Dydd Sadwrn Ar gau Ar gau
Dydd Sul Ar gau Ar gau

Cysylltiadau defnyddiol