Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Taflu Sbwriel

Mae gollwng sbwriel yn drosedd. Gallwch gael hysbysiad cosb benodedig o £100 am ollwng sbwriel a hyd at £400 am droseddau gwastraff.

Gall sbwriel fod yn:

  • bonion sigaréts
  • bwyd
  • diodydd
  • gwm cnoi

Gallwch helpu i gadw ein strydoedd yn lân wrth:

  • defnyddio'r biniau sbwriel ar y stryd
  • defnyddio blychau llwch adeiledig ar finiau sbwriel i gael gwared ar sbwriel sy'n gysylltiedig ag ysmygu
  • defnyddio biniau ailgylchu ar y stryd ar gyfer gwastraff fel papurau newydd, cylchgronau a chwpanau coffi
  • gosod eich gwastraff ac ailgylchu y tu allan ar fore eich diwrnod casglu 

Rhoi gwybod am sbwriel

Gallwch ddefnyddio ein ffurflen ar-lein i roi gwybod am taflu sbwriel.

Materion bin cŵn, sbwriel neu graean

Gallwch roi gwybod am broblemau gyda bin cŵn, sbwriel neu graean drwy ddefnyddio ein map rhyngweithiol