Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gorfodi baw cŵn

Mae baw cŵn yn annymunol ac yn beryglus i iechyd. Yn ôl y gyfraith, rhaid i berchnogion lanhau baw eu ci os yw'n baeddu mewn man cyhoeddus.

Os byddwch yn gadael i’ch ci faeddu ac yn methu â’i lanhau ar unwaith, gallai hyn arwain at:

 • hysbysiad cosb benodedig o £100 (HCB)
 • Erlyniad a dirwy o hyd at £1000

Rhoi gwybod am faw cŵn

Os ydych chi'n gweld rhywun ddim yn glanhau ar ôl ei gi, rhowch wybod i ni yn gyfrinachol. 

Mae angen i ni wybod:

 • diwrnod, dyddiad, lleoliad ac amser y digwyddiad
 • disgrifiad o'r person sydd â gofal y ci
 • disgrifiad o'r ci roedden nhw'n ei gerdded
 • os cyrhaeddodd gerbyd: disgrifiad o'r cerbyd a'r rhif cofrestru
 • os yn bosibl, ffotograffau

Gallwch hefyd roi gwybod am faw ci i'n Gwasanaeth Wardeiniaid Cŵn neu Swyddogion Gorfodi Gwastraff.

Cyfarwyddiadau i SA13 2PN
Gwasanaeth Warden Cŵn
Glasfryn Kennels and Cattery Port Talbot Neath Port Talbot SA13 2PN pref
Swyddogion Gorfodi Gwastraff
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868

Sut y gallwch chi helpu

Defnyddiwch ein biniau baw cŵn i helpu i gadw ein cymuned yn lân ac yn rhydd o afiechydon. Dylech chi:

 • cario a defnyddio bagiau untro
 • cadwch eich ci dan reolaeth bob amser
 • cadwch eich ci allan o ardaloedd lle mae cŵn yn gyfyngedig
 • peidiwch â gadael y ci allan ar ei ben ei hun

Rhoi gwybod am fater bin cŵn

Rhowch wybod i ni os byddwch yn sylwi bod bin cŵn yn llawn neu wedi'i ddifrodi.