Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Graffiti

Rydym ond yn gyfrifol am ddelio â graffiti ar eiddo'r cyngor.

Nid ydym yn gyfrifol am:

  • blychau ffôn
  • blychau trydan
  • hysbysfyrddau

Cyfrifoldeb y cwmni sy'n eu gosod yno yw'r rhain. Bydd angen i chi gysylltu â'r cwmni priodol.

Rhoi gwybod am graffiti

Bydd angen i chi ddarparu:

  • eich enw
  • eich cyfeiriad
  • eich cyfeiriad e-bost
  • manylion am y graffiti