Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Sbwriel, cŵn a bin graean

Rydym yn gyfrifol am y gwasanaethu , gwagio , glanhau ac adnewyddu 700 o biniau sbwriel a 400 o baw ci ar dir y cyngor . Mae'r biniau sbwriel a baw ci yn cael eu gwagio ar yr un amlder â mae'r  strydoedd yn cael eu glanhau ac ydyn yn mannau lle mac ein cofnodion yn dangos bod mannau sbwriel a chwn mannau coch yn bodoli. Mae'r biniau presennol yn cael eu disodli os byddwn yn cael ei fandaleiddio neu ei ddifrodi

Materion Bin Cŵn, Bin Sbwriel, Bin Graean

Gallwch roi gwybod am broblemau gyda biniau cŵn, biniau sbwriel a biniau graean drwy ddefnyddio ein map rhyngweithiol

Sut i ddefnyddio'r map

  1. Derwiswch yr "Adroddiad mater bin" yn y bocs gwyrdd isaf
  2. Dewiswch math bin
  3. Chwilio yn ôl lleoliad ( enw stryd , cod post , lleoliad , rhif swyddi presennol) i ddod o hyd i'r bin
  4. Dewiswch bin cŵn, bin sbwriel neu fin graean
  5. Dewiswch mater gyda'r bin er enghraifft bin cŵn anghenion gwagio

Os nad ydych yn gallu i ddefnyddio'r map gallwch ddefnyddio ein hadroddiad sylfaenol ei ffurfio yn lle hynny

Bob mis rydym yn delio â nifer o adroddiadau o sbwriel a baw cŵn. Rhydym hefyd yn tynnu bant digwyddiadau daflu sbwriel a baw cwn na chyflwynir adroddiad â ni.

Mae Swyddogion Gwastraff Gorfodi yn gweithredu ac yn patrolio gwahanol ardaloedd yn y Fwrdeistref Sirol ac yn rhoi Rhybuddion Cosb Benodol o ran troseddau taflu sbwriel a baw cŵn.  Mae Gweithredwyr Ardal yn gallu adrodd i'r Swyddogion Gwastraff Gorfodi unrhyw feysydd lle mae taflu sbwriel a baw cŵn yn fwyaf cyffredin.

Fwy o wybodaethPolisi Biniau Graen