Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cerbydau wedi'u gadael

Mae ein Swyddogion Gorfodi yn archwilio cerbydau yr adroddir eu bod wedi'u gadael neu'r rhai y maent yn dod ar eu traws ar eu patrolau dyddiol.

Mae'n debygol y bydd cerbyd yn cael ei adael os:

  • mae wedi'i ddifrodi'n sylweddol neu wedi dirywio
  • mae ganddo deiars fflat, olwynion coll neu ffenestri wedi torri
  • mae wedi llosgi allan
  • mae rhif plât ar goll

Nid yw cerbyd sy'n cael ei barcio'n wael yn golygu ei fod wedi'i adael.

Rhoi gwybod am gerbyd wedi'i adael

Cyn i chi ddechrau

Gwiriwch a yw'r cerbyd yn cael ei drethu a bod ganddo MOT presennol

Gallwch hefyd roi gwybod i'r DVLA am gerbydau heb eu trethu os ydynt ar ffordd gyhoeddus.

Bydd angen arnom:

  • cofrestriad y cerbyd
  • gwneuthuriad, model, a lliw
  • union leoliad y cerbyd
  • eich manylion

Mae angen i'r cerbyd fod yn llonydd am 2 wythnos.

I helpu ymchwiliadau, efallai y byddwn yn gofyn am ddatganiad i gadarnhau pa mor hir y mae’r cerbyd wedi’i adael.