Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Gwasanaeth wardeiniaid cŵn

Mae'r adran hon yn cynnig gwybodaeth am wasanaeth wardeiniaid cŵn yr awdurdod lleol. Mae'n darparu'r holl wybodaeth ar sut y gallwch chi rhoi gwybod am gi sydd ar coll/canfod a hefyd sut i fabwysiadu / ailgartrefu ci o'n cenelau.

Rhowch wybod i ni am gi ar goll

Unrhyw gŵn sydd ar goll neu yn crwydro, rydym yn casglu a cael eu cymryd i gartref cŵn ym Margam

Mabwysiadu ci

Sut i fabwysiadu ci

Rhowch wybod i ni am gi a ganfuwyd

Unrhyw gŵn sydd ar goll neu crwydr rydym yn casglu yn cael eu cymryd i gartref cŵn

Sbwriel, cŵn a bin graean

Gallwch roi gwybod am broblemau gyda biniau cŵn, biniau sbwriel a biniau graean

Oriel cŵn

Gweld y cŵn yn ein gofal yn ein cynelau

Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus

Gwahardd cŵn o draeth Aberafan (Mai 1af - Medi 30ain)

Cwestiynau cyffredin gwasanaeth wardeiniaid cŵn

Cwestiynau poblogaidd y mae ein Gwardeiniaid Cŵn yn derbyn

Riportio baw cŵn

Riportio baw cŵn ar-lein

Cysylltwch â'r gwasanaeth wardeiniaid cŵn

Cysylltwch â'r gwasanaeth wardeiniaid cŵn