Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Y strategaeth a ffefrir

Nid yw'r CDLl Newydd wedi cyrraedd y cam hwn eto.

Bydd y dudalen hon yn cynnwys y Dogfennau Cyn-adneuo ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Strategaeth Ddrafft a Ffefrir ar gyfer y CDLl Newydd. Bydd y Strategaeth Ddrafft a Ffafrir yn nodi Gweledigaeth y CDLl, amcanion, twf a ffafrir a strategaeth ofodol, Diagram Allweddol, unrhyw safleoedd strategaeth a chyfres o bolisïau strategol.