Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Mabwysiadu

Nid yw'r CDLl Newydd wedi cyrraedd y cam hwn eto.

Mae'n ofynnol i'r Cyngor fabwysiadu'r CDLl terfynol o fewn wyth wythnos i dderbyn adroddiad yr Arolygydd.