Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun Adneuo

Nid yw'r CDLl Newydd wedi cyrraedd y cam hwn eto.

Bydd y Cynllun Adneuo yn:

  • gosod strategaeth, gweledigaeth, polisïau strategol a phenodol
  • nodi dyraniadau datblygu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys tai a chyflogaeth
  • nodi meysydd lle mae polisïau'n ceisio diogelu a gwella rhannau o'r Sir rhag datblygiad amhriodol
  • cynnwys fframwaith monitro