Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyflwyniad

Nid yw'r CDLl Newydd wedi cyrraedd y cam hwn eto.

Mae’n rhaid i’r Cyngor gyflwyno’r cynllun adneuo ac unrhyw sylwadau a dderbyniwyd yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad Annibynnol.