Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ffurflen cymeradwyo manylion gofynnol amodau'r CCS draenio cynaliadwy

Defnyddir y ffurflen hon i gyflawni amodau a osodir gan y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn hysbysiad o gymeradwyo penderfyniad a roddwyd, parthed y cais am systemau draenio cynaliadwy a wnaed safle.

Mae'n bwysig eich bod yn sicrhau eich bod yn darparu'r wybodaeth gywir ar y ffurflen gais i alluogi'r Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy i'w hasesu yn erbyn yr amod y mae'n rhaid ei gyflawni.