Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Mwy o wybodaeth

Dylid defnyddio'r nodiadau hyn fel canllaw cyffredinol yn unig.

Os nad ydych yn deall sut maent yn berthnasol i'ch math chi o dŷ neu'r estyniad rydych chi'n ei ddymuno, neu os hoffech drafod ffyrdd eraill o ddatblygu, cysylltwch:

Cyfarwyddiadau i SA11 2GG
Is-adran Cynllunio
Y Ceiau Ffordd Brunel Parc Ynni Baglan Castell-nedd Port Talbot SA11 2GG pref
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868