Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Asesiad cychwynnol

  1. Mae'r uchod yn ddylanwadau pwysig ar gynllun eich estyniad, ac o sylwi arnynt yn ofalus, bydd estyniad yn gallu ychwanegu at olwg eich eiddo a'r ardal o gwmpas yn hytrach nag effeithio'n andwyol arno.
  2. Argymhellir y dylid ceisio Cyngor proffesiynol pan fyddwch yn ystyried estyniad. Hefyd, gall cyfarfod cynnar anffurfiol gydag un o staff Cynllunio'r Cyngor ddatrys sawl problem dylunio sylfaenol gan arbed amser yn nes ymlaen.
Cynllunio
(01639) 686868 (01639) 686868 voice +441639686868