Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Deunyddiau

  1. Ble bynnag y bo'n bosib, dylai'r deunyddiau a ddefnyddir yn yr estyniad gydweddu neu ategu deunyddiau'r adeilad gwreiddiol. Byddai cymysgedd o ddeunyddiau amrywiol, neu gyflwyno deunyddiau gwahanol iawn yn peri i'r estyniad edrych fel petai ddim yn perthyn ac felly'n anghydnaws.
  2. Os bydd estyniad yn cynnwys parhau â wal wreiddiol yn yr un plân, yna dylid ceisio cydweddu'r hen a'r newydd o ran lliw a gwead y deunyddiau.

Deunyddiau sy'n integreiddio'n dda a Deunyddiau sy'n anghyson