Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Polisi gamblo

O dan Ddeddf Gamblo 2005, rhaid i'r cyngor fel yr Awdurdod Trwyddedu fabwysiadu Polisi Gamblo, gan nodi sut bydd yn ymdrin รข cheisiadau amrywiol ar gyfer trwyddedau a hawlenni. Rhaid i'r cyngor adolygu'r datganiad hwn o leiaf bob 3 blynedd.

Cymeradwywyd Polisi Gamblo 2022 gan y cyngor ar 22 Rhagfyr 2021. Fe'i cyhoeddwyd ar wefan y cyngor ar 23 Rhagfyr 2021.

Mae'r polisi hwn ar waith o 31 Ionawr 2022. Gwelch y Polisi.

Cysylltwch â ni

Cyfarwyddiadau i SA13 1PJ
Is-adran Drwyddedu
CBC Castell-nedd Port Talbot Canolfan Ddinesig Port Talbot Cstell-nedd Port Talbot SA13 1PJ pref
(01639) 763050 (01639) 763050 voice +441639763050