Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Pobl

Mae'r Parc yn lle i'r gymuned gyfan. Dewch i gwrdd â rhai pobl sy'n gwybod yn barod:

Cyfeillion Parc Coffa Talbot

Mae'r grŵp hwn yn ymroddedig i:

  • cadwraeth
  • gwarchodaeth
  • gwelliant

Clybiau chwaraeon

Defnyddir y parc trwy gydol y flwyddyn ar gyfer chwaraeon fel:

  • rygbi
  • pêl-droed
  • bowlio

Cymuned

Mae'r parc yn ganolbwynt gweithgaredd cymunedol. Mae yna ddigwyddiadau fel:

  • boreau coffi
  • gwasanaethau coffa
  • diwrnodau hwyl i'r teulu

Ac mae'n lle perffaith ar gyfer mynd am dro neu bicnic.

Oes gennych chi syniad? Cymerwch ran!

Rhowch wybod i ni eich barn a'ch syniadau ar gyfer y parc - talbotmemorialpark@npt.gov.uk