Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Canolfannau ailgylchu

Ffeindiwch Canolfan Ailgylchu

Rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn ymweld â chanolfannau ailgylchu Llansawel neu Gymer.

Dewiswch ganolfan ailgylchu isod i weld amseroedd agor a darganfod pa ddeunyddiau y bydd y canolfannau ailgylchu yn eu derbyn.

Lleoliad

Cyfarwyddiadau i SA11 2HZ
Canolfan Ailgylchu Llansawel
Ystâd Ddiwydiannol Llansawel,
Llansawel,
Castell-nedd,
SA11 2HZ pref

Oriau Agor

 • 8.30y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos
 • Ar gau Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan
 • Mae'n rhaid eich bod wedi trefnu apwyntiad cyn ymweld
 • Mae'r Siop Ailddefnyddio ar agor 9:30y.b – 4:30y.p Dydd Llun - Dydd Sadwrn. 11:00y.b - 3:00y.p Dydd Sul

Deunyddiau

Eitemau a dderbynnir
 • asbestos (dylid lapio dwbl mewn cynfasau polythen)
 • batris cartref
 • batris cerbydau
 • bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol
 • caniau metel
 • cardbord
 • cemegau gardd a chartref e.e. plaleiddiaid
 • chyfarpar ffotograffig
 • cyfarpar trydan ac electronig gwastraff
 • cynfasau to concrid*
 • cynnyrch gofal anifeiliaid anwes
 • diffoddydd tân
 • esgidiau
 • gwastraff (gardd) gwyrdd
 • gwastraff anadweithiol
 • gwastraff cartref cyffredinol
 • gwastraff ceramig yn unig*
 • gwrteithiau
 • gwydr ffenestri
 • inswleiddio atig
 • metel sgrap
 • oergelloedd/rhewgelloedd
 • paent cartref
 • papurau newydd a chylchgronau
 • petroliwm (injan) gwastraff
 • plaster a byrddau plaster
 • plastigion
 • poteli a jariau gwydr
 • pren/coed
 • pridd*
 • rwbel adeiladu yn unig*
 • rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.)*
 • tecstilau

Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu.

*Yr eitemau hyn yn cael eu dosbarthu fel gwastraff adeiladu.

Caniateir symiau bach o wastraff adeiladau hyd at gyfwerth â 3 sach yr wythnos (maint cyfwerth â sach ddu gwastraff cartref gyffredinol), yr aelwyd i gael ei waredu am ddim yn unrhyw un o'r safleoedd. Heb gynnwys asbestos. Bydd fii i sachau sy'n gynnwys asbestos. (Noder: wythnos yw 7 diwrnod yn olynol o'ch apwyntiad cychwynnol). 

Bydd rhaid mynd â llwythi mwy i'r cyfleuster yn Ystâd Ddiwydiannol Llansawel, a thalu amdanynt.​

Ffioedd i gwastraff adeiladu
Math o wastraff Pris o fis Ebrill 2024

Rwbel adeiladu yn unig

£23.96 y dunnell
Rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.) £71.04 y dunnell
Gwastraff ceramig yn unig £40.58 y dunnell
Gwastraff Torri Coed £60.57 y dunnell
Pridd £23.96 y dunnell
Plaster a byrddau plaster £137.06 y dunnell
Asbestos gan gynnwys cynfasau toad concrid (ddim yn cynnwys asbestos)
(dylid lapio dwbl haenau asbestos mewn cynfasau polythen)
£17.92 y cynfas/eitem (yn seiliedig at gynfasau 8tr x 3tr)

Mae'r holl brisiau'n cynnwys TAW

Codir tâl am bwysau'r gwastraff fel a ganlyn (bydd terfyn uchaf pob band pwysau yn cael ei ddefnyddio i gyfrifo'r taliad).

NID yw hyn yn cynnwys asbestos. Codir tâl am asbestos am bob cynfas/eitem.

 • 0 i 100kg
 • 100 i 250kg
 • 250 i 500kg
 • 500 i 1,000kg

Codir tâl am unrhyw swm sy'n fwy na 1,000kg mewn cynyddrannau 500kg.

Pont Bwyso a Thalu

Bydd y cyfleusterau pwyso ar gael rhwng:

 • 8.30yb to 5.00yp dydd Llun i ddydd Gwener
 • 8.30yb to 12.30yp ddydd Sadwrn a dydd Sul

Gallwch wneud taliad yn ystod yr oriau hyn. Rydym yn derbyn cardiau debyd / credyd ac arian parod.

Lleoliad

Cyfarwyddiadau i SA13 3EE
Canolfan Ailgylchu Y Cymer
Stryd Margam,
Y Cymer,
SA13 3EE pref

Lleoliad

Oriau Agor

 • 11.00y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos
 • Ar gau Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan

Deunyddiau

Eitemau a dderbynnir
 • batris cartref
 • batris cerbydau
 • bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol
 • caniau metel
 • cardbord
 • cemegau gardd a chartref e.e. plaleiddiaid
 • chyfarpar ffotograffig
 • cyfarpar trydan ac electronig gwastraff
 • cynfasau to concrid*
 • cynnyrch gofal anifeiliaid anwes
 • diffoddydd tân
 • esgidiau
 • gwastraff (gardd) gwyrdd
 • gwastraff anadweithiol
 • gwastraff cartref cyffredinol
 • gwastraff ceramig yn unig*
 • gwrteithiau
 • gwydr ffenestri
 • inswleiddio atig
 • metel sgrap
 • oergelloedd/rhewgelloedd
 • paent cartref
 • papurau newydd a chylchgronau
 • petroliwm (injan) gwastraff
 • plaster a byrddau plaster
 • plastigion
 • poteli a jariau gwydr
 • pren/coed
 • pridd*
 • rwbel adeiladu yn unig*
 • rwbel adeiladu cymysg (gan gynnwys cerrig, pren, eitemau ceramig etc.)*
 • tecstilau

*Yr eitemau hyn yn cael eu dosbarthu fel gwastraff adeiladu. Caniateir symiau bach o wastraff hyd at gyfwerth â 3 sach yr wythnos (maint cyfwerth â sach ddu gwastraff cartref gyffredinol), yr aelwyd i gael ei waredu am ddim yn unrhyw un o'r safleoedd.

Bydd rhaid mynd â llwythi mwy i'r cyfleuster yn Ystâd Ddiwydiannol Llansawel, a thalu amdanynt.​

Lleoliad

Cyfarwyddiadau i SA9 2HW
Canolfan Ailgylchu Cwmtwrch Isaf
Heol Bethel,
Cwmtwrch Isaf,
SA9 2HW pref

Oriau Agor

 • Dydd Llun: 9am i 5pm
 • Dydd Mawrth a Dydd Mercher: Ar gau
 • Dydd Iau a Dydd Gwener: 9am - 5pm
 • Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 10am i 4pm
 • Bydd y safle ar gau ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Cyn ymweld

Cyn ymweld â'r safle:

 • Gwahanu holl gwastraff fagiau du. Bydd unrhyw fagiau neu focsys o wastraff cymysg yn cael eu gwrthod.
 • Gwahanu HOLL gwydr a metel o eitemau pren. Rhaid pren, gwydr a metel yn ailgylchu ar wahân.
 • Tynnwch yr holl fatris o declynnau cyn ailgylchu.

Deunyddiau

Nid ydym yn derbyn bwrdd plastr neu asbestos.

Darllenwch y canllaw ailgylchu A-Y am restr lawn o'r hyn y gallwch neu na allwch ei ailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu

Bydd trigolion CNPT yn gallu defnyddio'r cyfleusterau CAGC yng Nghwmtwrch Isaf. Sicrhewch eich bod yn gwirio eu gweithdrefnau diwygiedig cyn ymweld.

Os rydych chi'n anabl, bydd staff ar y safle yn hapus i helpu'n dadlwytho eich cerbyd.

Nid oes angen i breswylwyr trefnu slot i ymweld â'r siop ailddefnyddio os rydych chi eisiau rhoi neu i brynu pethau.

Trefnu apwyntiad

Trefnwch apwyntiad ar gyfer y canolfannau ailgylchu ar-lein. 

Newidiadau i'ch apwyntiad

Gallwch i wneud unrhyw newidiadau i'ch apwyntiad(au) ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys:

 • canslo i'ch apwyntiad
 • newid yr apwyntiad neu
 • newidi y rhif cofrestru'r cerbyd

Faniau, Cerbydau codi ac ôl-gerbydau

Gall deiliaid tai sydd â faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl gael mynediad i ganolfannau ailgylchu yn Llansawel a'r Cymer. Rhaid i chi fod wedi trefnu trwydded ac apwyntiad wedi'i neilltuo ar eu cyfer. Gellir gwneud hyn isod.

 • Gall ôl-gerbydau un echel ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu ond nid oes angen trwydded.
 • Nid yw faniau "Tipper/flatbed" a faniau 7.5 tunnell fawr yn cael eu caniatáu ar y safle.
 • Caniateir uchafswm o 12 trwydded y flwyddyn i breswylwyr (o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol) ar gyfer faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl

Gallwch drefnu apwyntiad  a thrwydded fan yn yr un lle. Archebwch isod:

Gallwch i wneud newidiadau i'ch apwyntiad(au) ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys canslo i'ch apwyntiad, newid yr apwyntiad neu newid y rhif cofrestru'r cerbyd.

Ceir rhagor o wybodaeth am geisiadau am drwydded fan ar gyfer Cwmtwrch Isaf ar wefan Powys.